Hotel Bania


Hotel Bania
Hotel Bania
Hotel Bania
Hotel Bania

Hotel Bania przyjazny środowisku!

Hotel Bania przyjazny środowisku!

Celem nadrzędnym projektu, jest stworzenie oraz wdrożenie przez Hotel Bania kompleksowej strategii CSR. Dzięki wdrożonej strategii CSR przedsiębiorstwo chce odnieść większe korzyści przez lepsze wykorzystanie majątku trwałego i kapitału ludzkiego, wyższą rentowność sprzedaży, większe zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej i inicjowanie wspólnych działań proekologicznych, wysoką kulturę oraz bezpieczeństwo pracy.

termin realizacji: 1.03.2014 - 28.02.2015

wielkość wsparcia: 70%

wnioskowana i otrzymana kwota wsparcia: 76 230 zł

 

Zaplanowane działania:

działanie 1: Stworzenie strategii CSR działanie

2: Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów działanie

3. Komunikacja społeczna

 

Oczekiwane rezultaty:

działanie 1

W pierwszej kolejności wynikiem działań w zakresie opracowania strategii CSR dla Hotelu Bania, będą 3 dokumenty powstałe w konsekwencji przeprowadzenia audytu organizacyjnego, społecznego i środowiskowego. W dalszej kolejności w efekcie uporządkowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podjętych przez Hotel Bania w ramach realizowanego projektu, będzie opracowanie kompleksowej strategii CSR. Wdrożenie do funkcjonowania firmy zasad i standardów normy ISO 26 000 i serii standardów AA1000, dotychczas nie funkcjonujących w firmie w systemie proceduralnym i systemowym będzie miało charakter rezultatu długofalowego

działanie 2

W wyniku wdrożenie działania 2, zostanie stworzony i uruchomiony w strukturze organizacyjnej Hotelu Bania system elektronicznego obiegu dokumentów. Wprowadzenie tego rozwiązania wpłynie na ograniczenie zużycia papieru i tuszy do drukarek. Bezpośrednio rzutować też będzie na poprawę jakości obsługi gości hotelowych. Kolejnym rezultatem działania digitalizacji będzie stworzenie mobilnej aplikacji, stanowiącej pkt. wyjścia dla usystematyzowania i zgromadzenia w jednym miejscu , forum dla informacji na temat Hotelu.

działanie 3

Hotel Bania planuje szereg działań informacyjno-promocyjnych w zakresie komunikacji społecznej. Podjęte działania zmierzać będą do wywołania wzrostu świadomości w kontekście działań społecznie odpowiedzialnych firmy wśród jej interesariuszy.

W ramach rezultatów komunikacji wew. można wyróżnić: ulepszony internet, tablicę informacyjną(nośnik info dla pracowników) , włączenie w tv hotelową programów informacyjno promocyjnych. w ramach komunikacji zew. : mobilną aplikację, reklamę Hotelu w lokalnych mediach, dialog społeczny z głównymi interesariuszami.

 

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Paszport do Eksportu II etap

Paszport do Eksportu II etap
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Paszport do Eksportu

Paszport do Eksportu

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Projekt „Rozwój Pensjonat Bania Pokoje Gościnne poprzez eksport.”

Realizowany od 01/12/2010 do 31/05/2011 Wartość projektu 12 500,00 PLN, dofinansowanie 10 000,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 

 

 

 

Promocja projektu
Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Zapytanie ofertowe - wynajęcie i zabudowa Targi WTM Londyn 2015

.

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Zapytanie ofertowe - UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR , SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAMM WSPÓŁPRACY

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - aplikacja mobilna

Firma Hotel „Bania” Paweł Dziubasik zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Stworzenie mobilnej aplikacji dla gości. W ramach projektu UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR , SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAMM WSPÓŁPRACY.

Rozwiń szczegóły
Zwiń szczegóły

Lato na Bani w ofercie First Minute już dostępne! Zarezerwuj wakacje i skorzystaj z promocji.