Bania Hotel


Bania Hotel
Bania Hotel
Bania Hotel
Bania Hotel
Bania Hotel
Bania Hotel

Płatności

Płatności

Poniżej znajdą Państwo numerr naszego konta w celu wykonania przedpłaty na rezerwację: 

 • opłata rezerwacyjna (przedpłata) - 30% wartości całości pobytu do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji
 • brak wpłaty w powyższym terminie powoduje automatyczną anulację
 • możliwość płatności kartą w recepcji hotelu

Hotel Bania **** Thermal & Ski
Ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska 

dla przelewów krajowych:
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr  57 8213 0008 2001 0021 4830 0001
dla przelewów zagranicznych:
SWIFT CODE: GBWCPLPP
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr PL 57 8213 0008 2001 0021 4830 0001

dziękujemy za dokonanie wpłat
Dział rezerwacji Hotelu Bania **** Thermal & Ski

Weitere Details
Ohne Details

Regulaminy Hotelu Bania **** Thermal & Ski

Regulaminy Hotelu Bania **** Thermal & Ski

Po rozwinięciu szczegółów dostępne są następujące regulaminy:

1. Regulamin Hotelu Bania **** Thermal & Ski

1.1. Regulamin korzystania z garażu podziemnego

1.2. Regulamin korzystania z parkingu

1.3. Regulamin korzystania z WiFi

1.4. Regulamin Klubu Bania

1.5. Regulamin rezerwacji pokoi hotelowych

1.6. Regulamin sali zabaw Górska Kraina

1.7. Regulamin korzystania z sali zabaw strefy Lobby

1.8. Regulamin karty stałego Gościa

1.9. Instrukcja przeciwpożarowa

Weitere Details
Ohne Details

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta
 1. Stały Klient to osoba, która była Gościem Hotelu Bania **** Thermal & Ski przynajmniej trzy razy, w tym przynajmniej raz poza sezonem (01 kwietnia - 30 listopada).
 2. Każdy Stały Klient otrzymuje 10% rabatu od usług noclegowych w pokoju który zajmuje (dotyczy tylko cennika standardowego)
 3. Kwota rabatu zostaje przeznaczona na wykorzystanie na usługi gastronomiczne Hotelu Bania **** Thermal & Ski oraz zabiegi Spa Sielsko Anielsko.
 4. Kwota rabatu nie podlega zwrotowi w przypadku nie wykorzystania.
 5. Rabaty Stałych Klientów nie sumują się — w przypadku zajmowania tego samego pokoju.
 6. Stały Klient korzystający z ofert specjalnych (pakietów pobytowych lub promocji) otrzymuje zniżki, gratisy lub dodatkowe usługi zawarte w szczegółach ofert.
 7. Wszystkie osoby, które otrzymały status Stałego Klienta na poprzednich zasadach pozostają nadal w gronie naszych Stałych Klientów.
 8. Powyższy regulamin obowiązuje od 18.09.2012 do odwołania lub ustalenia nowych zasad.
Weitere Details
Ohne Details

Regulamin Hotelu Bania **** Thermal & Ski

Regulamin Hotelu Bania **** Thermal & Ski

§1

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00
 4. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 3. Podczas zameldowania gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości i podpisać kartę meldunkową lub czytelnie wypełnić i podpisać kartę meldunkową. 
 4. W sytuacji kiedy gość odmówi okazania dokumentu tożsamości hotel ma prawo odmówić zameldowania tego gościa.
 5. Jeśli gość zostanie zameldowany bez podania dokumentu tożsamości ten zobowiązany jest do zapłaty z góry wszystkich należności rezerwowanych - takich jak nocleg, parking czy opłata za zwierzę. W takiej sytuacji zablokowany jest limit kredytowy na pokoju, a może on zostać odblokowany tylko po dokonaniu przedpłaty i tylko do wysokości tej przedpłaty.

§3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach Hotelu od godz. 8-ej do godz. 22-ej.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Hotelu wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gościom lub funkcjonowanie Hotelu.
 4. W sytuacji gdy podczas pobytu gość hotelowy posiada ze sobą zwierzę domowe obowiązuje "Regulamin Pobytu ze zwierzętami domowymi". Przy przyjeździe każdy gość zobowiązany jest się z tym regulaminem zapoznać, potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem na stosownym druku i stosować się do jego postanowień.
 5. W sytuacji gdy gość odmówi podpisania regulaminu pobytu ze zwierzęciem domowym może zostać zameldowany jednak musi zostać uiszczona kaucja w wysokości ustalonej przez dyrekcję hotelu.

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 3. warunku pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
 4. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
 5. uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 6. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
 7. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

 1. Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa przechować można w depozycie w recepcji.
 2. Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami § 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§6

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo Hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. Z 1965r. Nr1, poz2) z późniejszymi zmianami.

§7

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa

§8

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz 7:00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 2. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji straży pożarnej oraz policji.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 5. Zabrania się wnoszenia do pokoi nart, butów innego wyposażenia, jak również chodzenia w butach narciarskich po obiektach. Hotel posiada wydzielone pomieszczenia, gdzie sprzęt narciarski można przechować, przebrać się i wysuszyć.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad regulaminu

Weitere Details
Ohne Details

Regulaminy Bania Ski & Fun i Ogrodu Zabaw

Regulaminy Bania Ski & Fun i Ogrodu Zabaw

Po rozwinięciu szczegółów dostępne są następujące regulaminy:

2.1. Regulamin porządkowy Ośrodka Narciarskiego Bania Ski & Fun i Ogrodu Zabaw

2.2. Regulamin korzystania z urządzeń Ośrodka Narciarskiego Bania Ski & Fun i Ogrodu Zabaw

Weitere Details
Ohne Details

Regulaminy TatrySki

Regulaminy TatrySki

Po rozwinięciu szczegółów dostępne są następujące regulaminy:

2.3. Regulamin korzystania z karnetu TatrySki 

2.4. Regulamin Internetowej Sprzedaży Uprawnień TatrySki

 

Regulaminy obowiązują od 7.12.2016 r.

Weitere Details
Ohne Details

Wyciągi z regulaminów urządzeń Bania Ski & Fun

Wyciągi z regulaminów urządzeń Bania Ski & Fun

Po rozwinięciu szczegółów dostępne są następujące wyciągi z regulaminów:

2.5. Wyciąg z regulaminu kolei krzesełkowej

2.6. Wyciąg z regulaminu wyciągu talerzowego

2.7. Wyciąg z regulaminu przenośnika taśmowego

2.8. Wyciąg z regulaminu Karuzeli Pontonowej

2.9. Wyciąg z regulaminu Miniparku linowego

Poniżej znajdują się wyciągi z regulaminu atrakcji Ogrodu Zabaw. Pełen regulamin korzystania z urządzeń oraz regulamin porządkowy dostępny pod "Regulaminy Bania Ski & Fun i Ogrodu Zabaw".

Weitere Details
Ohne Details

Wyciągi z regulaminów urządzeń Bania Kids - Ogród Zabaw

Wyciągi z regulaminów urządzeń Bania Kids - Ogród Zabaw

Po rozwinięciu szczegółów dostępne są następujące wyciągi z regulaminów:

2.10. Wyciąg z regulaminu zjazdu na tyrolce

2.11. Wyciąg z regulaminu jeździków

2.12. Wyciąg z regulaminu toru pontonowego

2.13. Wyciąg z regulaminu Wielkiej Poduchy

2.14. Wyciąg z regulaminu Bumpercars & Go-karts

Poniżej znajdują się wyciągi z regulaminu atrakcji Ogrodu Zabaw. Pełen regulamin korzystania z urządzeń oraz regulamin porządkowy dostępny pod "Regulaminy Bania Ski & Fun i Ogrodu Zabaw".

Weitere Details
Ohne Details